O asociaci


Záleží nám na místech, kde žijeme. Jsme starostové, primátoři, členové městských zastupitelstev, ale i občané, kteří chtějí zlepšovat prostředí ve svých městech. Víme, že jízdní kola sem patří stejně jako veřejná doprava, pěší a automobily. Chceme budovat integrovanou dopravu, ne rozdělovat obyvatele na cyklisty a řidiče. Podílíme se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření týkajících se oblasti městské mobility, chceme být partneři pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci.

Asociace měst pro cyklisty je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací, založenou jako zájmové sdružení právnických osob. Členy Asociace jsou obce, měst, svazky a neziskové organizace. Činnost Asociace je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům spojených s městskou mobilitou a otázkami dopravy.

Státní správa, samospráva

Asociace si je doře vědoma toho, že bez určitých organizací se mnohá opatření nedají realizovat.

A. MINISTERSTVA

Hlavním partnerem by mělo být Ministerstvo dopravy, které spolupracuje zejména s Implementačním orgánem realizace Cyklostrategie, s Ministerstvem pro místní rozvoj a jeho příspěvkovou organizací Agenturou CzechTourism. Dále bude spolupracovat s Ministerstvem zemědělství s tématikou cyklistické infrastruktury a Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy s tématikou osvěty, vzdělávání a výzkumu. V oblasti bezpečnosti bude spolupracovat s Ministerstvem vnitra a Policií ČR.

Cílem je, aby cyklistická doprava byla zakotvena jako průřezové téma v různých oborech činnosti (např. doprava, zdravotnictví, plánování měst, bezpečnost) a tím také v různých resortech, které by měly vhodným způsobem zahrnout toto téma do svých oblastí.

 

B. STÁTNÍ A VEŘEJNÉ ORGANIZACE

Efektivní meziresortní spolupráce různých úrovní veřejné správy a dalších aktérů je nezbytným předpokladem pro výkonný systém podpory cyklistiky ve smyslu národního plánu rozvoje cyklistiky. Jedním z nejdůležitějších a přitom nejnáročnějších úkolů je přivést různé organizační a správní úrovně všech zainteresovaných subjektů ke společné, do budoucna orientované koncepci. Pro spolupráci při plánování cyklistické dopravy mezi různými úrovněmi je nutné dobré poskytování informací a transparentnost a efektivita finanční stránky věci. Svým rolí mohou přispět zejména:

 

C. KRAJE

Kraje rozhodují o zařazení pozemní komunikace do kategorií silnic II. a III. třídy a o změnách těchto kategorií a vykonávají působnost silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic I. třídy s výjimkou věcí, ve kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy ČR (Zákon č. 13/1997 Sb.). Na krajských úřadech se těmito věcmi zabývají odbory dopravy a silničního hospodářství.

V samostatné působnosti rozhoduje ve věcech silnic II. a III. třídy vždy příslušný vlastník, tedy kraj, na jehož území se daná komunikace nachází. O dopravní obslužnosti kraje tedy rozhoduje krajské zastupitelstvo, které pro tuto oblast výkonu samosprávy zřizuje výbor pro dopravu. Kraje dále zřizují krajské příspěvkové organizace na správu a údržbu silnic na svém území.

Více o kompetencích krajů zde.


Úvod
Novinky
Dobrá adresa
Aktivity
Členové
Výhody členství
Partneři
Kontakt
Pro média, dokumenty
Odkazy

 

cyklistická akademie

 

Copyright © cyklomesta.cz
Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je dovoleno pouze se svolením
Asociace měst pro cyklisty a s uvedením zdroje.

Partneři: Česko jede - Akademie městské mobility - www.kamvpraze.info - Univerzita Palackého v Olomouci - Velvyslanectví Dánského království

mapa webu Webdesign STUDIO VIRTUALIS