O asociaci


Záleží nám na místech, kde žijeme. Jsme starostové, primátoři, členové městských zastupitelstev, ale i občané, kteří chtějí zlepšovat prostředí ve svých městech. Víme, že jízdní kola sem patří stejně jako veřejná doprava, pěší a automobily. Chceme budovat integrovanou dopravu, ne rozdělovat obyvatele na cyklisty a řidiče. Podílíme se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření týkajících se oblasti městské mobility, chceme být partneři pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci.

Asociace měst pro cyklisty je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací, založenou jako zájmové sdružení právnických osob. Členy Asociace jsou obce, měst, svazky a neziskové organizace. Činnost Asociace je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům spojených s městskou mobilitou a otázkami dopravy.

Partneři

Asociace měst pro cyklisty již dlouhodobě iniciuje vznik expertní skupiny pro městskou mobilitu, a to v návaznosti na iniciativu Město s dobrou adresou. Mezi nejdůležitější setkání patří:

V roce 2017 vznikne oficální expertní skupina pro městskou mobilitu, která společně bude řešit problematiku podpory městské mobility. I za tímto účelem Asociace měst pro cyklisty spolu s partnery plánuje uspořádat konferenci. Bez partnerství a členství mnoha dalších institucí a osobností by se hůře prezentovali myšlenky městské mobility. 

Iniciativa „Město s dobrou adresou" sdružuje lidi, firmy a organizace, kteří chtějí zlepšovat prostředí ve svých městech, přičemž jen někteří z nich se stanou přímo členy asociace.

Jedná se jen o první výčet podporujících organizací, který byl sestaven za účelem zpracování letáku představující jednoduše principy plánu udržitelné městské mobility.

Iniciativa sdružuje lidi, kteří na svých cestách chodí pěšky, jezdí na kole, jezdí veřejnou dopravou a rádi také využívají auta. Podporují integrovanou dopravu, jejímž základem jsou potřeby člověka, nechtějí a nemohou rozdělovat obyvatele na cyklisty, chodce, uživatele veřejné dopravy a řidiče. Jde hlavně o to, aby města sloužila jako domov těm, pro které byla postavena – svým obyvatelům.

Každý partner této iniciativy může nabízet své služby, které jsou v souladu s principy plánů městské mobility a které jsou zveřejněné na webové stránce www.dobramesta.cz. Například se může jednat o vzdělávací kurzy pro zaměstnance veřejné správy i další organizace, osvěta ve všech aspektech udržitelné městské mobility, což zahrnuje případové studie a technické dokumenty i galerie fotografií a videí na téma městské mobility a to vše pod akademií městské mobility. Vysoké školy se zase zaměřují na vzdělávání studentů.

Jedná se o podobnou iniciativu, která již funguje v Německu a to pod názvem The German Partnership for Sustainable Mobility (GPSM). GPSM slouží jako průvodce v oblasti udržitelné mobility a zelené logistiky a vodítko pro řešení, která mají svůj původ v Německu. Jako platforma pro výměnu poznatků, zkušeností a odborných znalostí podporuje GPSM transformaci směrem k udržitelnosti v rozvojových a rozvíjejících se zemích. Slouží jako síť informací z akademické a podnikatelské sféry, z občanské společnosti i různých asociací.

Česká města mají mnoho problémů, které souvisí s dopravou. Značka „Město s dobrou adresou" má motivovat, inspirovat, pomáhat měnit. Naše města se mohou změnit, pokud se spojí dohromady více partnerů ...Mezi ně patří především:

Více se dočtete na stránce O NÁS

Zvláštní poděkování patří Universitě Palackého v Olomouci a Velvyslanetví Dánska, kteří se spolupodíleli na zrodu myšlenky v první polovině roku 2015. Všichni ostatní se následně přidávali.


Úvod
Novinky
Dobrá adresa
Aktivity
Členové
Výhody členství
Partneři
Kontakt
Pro média, dokumenty
Odkazy

 

cyklistická akademie

 

Copyright © cyklomesta.cz
Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je dovoleno pouze se svolením
Asociace měst pro cyklisty a s uvedením zdroje.

Partneři: Česko jede - Akademie městské mobility - www.kamvpraze.info - Univerzita Palackého v Olomouci - Velvyslanectví Dánského království

mapa webu Webdesign STUDIO VIRTUALIS